Diễn viê_n Lý_ Dịch Phong clip 7s-Clip nà_y là_ thật vì_ được blogger bê_n trung tung ra, clip khá_c là_ fake vì_ chỉ lấy trê_n twitter hoặc video nà_o đó_ có_ gương mặt giống.